O nás

MUDr. Mgr. Jan Brodníček

 • Gymnázium Příbram
 • 2. lékařská fakulta UK v Praze – Motole (obor veškeré lékařství), Právnická fakulta UK v Praze (obor právo)
 • Studijní stáž ze všeobecného lékařství v ordinaci praktického lékaře ve Velké Británii
 • Atestace 1. stupně z vnitřního lékařství
 • Nástavbová atestace v oboru tuberkulóza a respirační nemoci, licence ČLK pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře ve zdravotnickém zařízení v oboru pneumologie a ftizeologie
 • Atestace v oboru všeobecné praktické lékařství, licence ČLK pro výkon soukromé lékařské praxe v oboru všeobecné praktické lékařství
 • Kurs ČLK – Léčba závislosti na tabáku
 • Diplom celoživotního vzdělávání ČLK, Certifikát celoživotního vzdělávání SPL
 • Diplom homeopatické terapie CEDH Praha
 • praxe: Interní oddělení Nemocnice s poliklinikami Příbram, Plicní oddělení Oblastní nemocnice Příbram, Ordinace pro nemoci dýchacího ústrojí MUDr. Ivo Hojka Hořovice, Ordinace soukromého praktického lékaře MUDr. Ladislav Velebný Březnice

Dana Černá

 • všeobecná registrovaná zdravotní sestra
 • Střední zdravotnická škola Příbram
 • praxe: LDN Nemocnice s poliklinikami Příbram, Jesle Rožmitál pod Třemšínem, Oddělení klinické biochemie Nemocnice s poliklinikami Příbram (odběrová sestra), Interní oddělení Oblastní nemocnice Příbram

+420 311 249 493

MUDr. Klára Hudečková

 • Gymnázium Příbram
 • 1. lékařská fakulta UK v Praze (obor všeobecné lékařství)
 • zařazena do specializačního vzdělávání v oboru všeobecné praktické lékařství
 • Atestace v oboru všeobecné praktické lékařství
 • praxe: Moje Ambulance Praha, Centrum Rožmitál p.Tř., LSPP Oblastní nemocnice Příbram

MUDr. Petra Černá

 • Gymnázium Příbram
 • 1. lékařská fakulta UK v Praze (obor všeobecné lékařství)
 • zařazena do specializačního vzdělávání v oboru všeobecné praktické lékařství

Marcela Henklová, DiS

 • diplomovaná zdravotní sestra
 • Střední zdravotnická škola Příbram, Vyšší odborná škola zdravotnická Příbram
 • praxe: Ordinace závodního lékaře Kardia Praha, Alergologicko-imunologické oddělení Ústřední vojenské nemocnice Praha, Plicní oddělení Oblastní nemocnice Příbram

Vybavení ordinace

 • EKG
 • spirometr
 • tonometr Suntech – automatické opakované měření krevního tlaku
 • ABPM – 24 hodinové monitorování krevního tlaku
 • ABI – měření „kotníkových tlaků“ k posouzení cévního průtoku
 • pulsní oxymetr
 • glukometr
 • otoskop
 • analyzátor CoaguChek XS – okamžité stanovení parametru INR (ke kontrole léčby prodlužující srážlivost krve)
 • analyzátor QuikRead go – okamžité stanovení parametrů CRP (odlišení bakteriální a virové infekce), ASO (rozpoznání streptokokové infekce), glykovaného hemoglobinu (určení dlouhodobé kompenzace diabetika), FOB (kvantitativní stanovení krve ve stolici)
 • analyzátor Cobas h 232 – rychlé stanovení parametrů TnT (časné určení infarktu), NT-pro BNP (posouzení srdečního selhání), D dimer (vyloučení žilní trombozy a plicní embolie)
 • močový analyzátor Arkray Pocketchem – základní chemické vyšetření moče