Praktický a plicní lékař

Poskytujeme péči v celém rozsahu všeobecného praktického lékařství, v menším rozsahu též v oboru plicního lékařství (pneumologie a ftizeologie).

+420 311 249 493

Ordinační hodiny

K vyšetření v naší ordinaci je nutné se předem objednat. Pokud se dostavíte bez objednání, je možné, že nebudete ošetřeni a sestra Vás objedná na jiný termín. Výjimku tvoří závažné akutní, neodkladné potíže.

Ordinace praktického lékaře

Pondělí* 7:30 – 12:30 13:00 – 16:00
Úterý* 7:30 – 12:30 13:00 – 16:00
Středa 7:30 – 12:30
Čtvrtek 13:00 – 18:30
Pátek 7:30 – 14:00

*MUDr. Klára Hudečková ordinuje v pondělí a dále v úterý dopoledne (sudý týden) nebo odpoledne (lichý týden)

Plicní ambulance

Středa 13:00 – 17:00

Rozcestník

Základní info o ordinaci

Z důvodu naplněné kapacity neregistrujeme nové pacienty – s výjimkou pacientů, kteří přecházejí od dětského lékaře.

Budete se u nás setkávat s MUDr. Petrou Černou, mladou adeptkou tohoto oboru. Denně vyřizujeme průměrně 90 telefonátů, a tak může být obtížné dovolat se nám. Proto naše ordinace začala používat pro zabezpečenou komunikaci s pacienty virtuální sestru Emmy.

Emmy nahrazuje e-mail a do značné míry i telefon. Usnadní Vám přístup k péči i objednání a její ovládání je velmi jednoduché – kdo zvládne napsat e-mail, zvládne i Emmy. Požadavky vyřizujeme postupně v průběhu ordinační doby buď přímo přes Emmy, nebo Vám zavoláme. Pochopitelně můžete jako dosud telefonovat. Pokud telefon nemůžeme zvednout, nemusíte zavěšovat a pokud zůstanete na lince, můžete požadavek říci do hlasového automatu a sestra Emmy nám ho přepíše, jako kdybyste ho poslali přes počítač.

Naší ordinaci byla udělena akreditace a následně přiděleno rezidenční místo ke vzdělávání v oboru všeobecné praktické lékařství. Proto se u nás budete setkávat s MUDr. Klárou Hudečkovou a MUDr. Pavlem Tůmou, mladými adepty tohoto oboru.

Není mi dobře

Kontaktujte nás přes virtuální sestru Emmy nebo telefonicky a podle charakteru potíží domluvíme termín kontroly. Pokud se dostavíte bez objednání, je možné, že nebudete ošetřeni a sestra Vás objedná na jiný termín. Výjimku tvoří závažné akutní, neodkladné potíže.

Potřebuji prevenci, kontrolu, vyšetření...

Objednejte se v dostatečném časovém předstihu (aktuálně 6-12 týdnů). Prosíme, berte v úvahu, že čas objednání není ‎čas ošetření. Je to čas, od kterého čekáte na vyšetření lékařem.‎ Může docházet k časovým prodlevám vzhledem k nutnosti ošetřit akutní pacienty. Oceníme Vaši trpělivost. Vyšetření pro řidičský a zbrojní průkaz ani jiné posudky nesmí provádět zastupující lékař, je tedy nutné vzít v úvahu případnou dovolenou. Předem si prosím vytiskněte příslušný dotazník a k vyšetření jej přineste vyplněný.

Ke stažení:

Potřebuji předepsat léky, pomůcky, sanitku…

Pokud jde o opakovaný předpis, můžete si lék objednat přes virtuální sestru Emmy, telefonicky, nebo hodit lístek do schránky před ordinací a druhý den si můžete předpis vyzvednout. Recept na léky je možné poslat i formou SMS nebo e-mailem. Sanitku je potřeba objednat alespoň týden předem.

Potřebuji odběr krve

Odběry krve v ordinaci provádíme denně kromě čtvrtka od 7:30 do 8:30 hod., po předchozí domluvě. Pokud již máte žádanku (i od jiného lékaře), je možno využít služeb odběrové místnosti, která je umístěna v 1. patře zdravotního střediska a je v provozu v úterý a ve čtvrtek od 7 do 11 hod. bez objednání.

Potřebuji napsat návrh na lázně nebo rehabilitační ústav

Od 1. ledna 2022 návrh na lázeňskou (nebo ústavní rehabilitační) péči na příslušném formuláři vystavuje vždy lékař, který tuto péči navrhuje nebo doporučuje, ať už se jedná o ambulantního specialistu, nemocničního lékaře nebo registrujícího praktického lékaře (ten je ale oprávněn navrhnout lázně pouze z důvodu symptomatické ischemické choroby srdeční – ze všech ostatních důvodů navrhuje lázně příslušný specialista). Nejedná se o možnost, která je tomuto lékaři dána ke zvážení, nýbrž o povinnou součást poskytované péče. Nemělo by tak docházet k situacím, kdy je pacient po indikaci příslušným specialistou nucen pouze za účelem vyplnění formuláře navštívit registrujícího praktického lékaře. Praktický lékař je povinen sepsat návrh pouze pokud by se pacient sám z nějakého zvláštního důvodu rozhodl pro sepsání u něj – mělo by se však skutečně jednat o případy výjimečné, které nevznikly v důsledku neochoty ošetřujícího ambulantního specialisty k vystavení návrhu. Je potřeba zdůraznit, že skutečnost, že specialista „nemá všechny informace nebo podklady“ nemůže být důvodem, pro který odmítne návrh vystavit – naopak je povinen poučit pacienta o nutnosti absolvování dalších požadovaných vyšetření (např. vyšetření internistou nad 70 let věku) a vydat mu na ně žádanku. Případně je zdravotní pojišťovna oprávněna ověřit chybějící informace u praktického lékaře i v průběhu řízení. Blíže viz stanovisko Ministerstva zdravotnictví a doplnění stanoviska Ministerstva zdravotnictví.

Náhlý, život ohrožující stav!!

Zejména bolest na prsou, tlak na hrudníku, dušnost, poruchy vědomí, náhle vzniklé poruchy hybnosti nebo řeči, křeče, vážné úrazy, otravy … VOLEJTE 155!! Pokud nejde o život ohrožující stav, ale zrovna neordinujeme a nejste si jisti, jak správně postupovat, můžete zavolat na bezplatnou poradenskou linku 800 888 155.

Potřebuji vyšetření do zaměstnání

Toto vyšetření Vám pro naprostou většinu prací musí udělat „závodní“ lékař, kterého každý zaměstnavatel musí mít zajištěného. Váš praktický lékař Vám ho s výjimkou určitých prací v první kategorii udělat NESMÍ (pokud není zároveň „závodním“ lékařem). Prosíme, až obdržíte od zaměstnavatele žádost o prohlídku, kontaktujte nás přes virtuální sestru Emmy nebo telefonicky a dle konkrétní práce domluvíme další postup. Pokud nebudeme moci prohlídku provést, vystavíme Vám výpis z dokumentace pro „závodního“ lékaře. Zákonná lhůta pro vystavení výpisu je 10 pracovních dnů, za rychlé vystavení do 3 dnů je účtována vyšší částka – viz ceník. Výpis nesmí vystavit zastupující lékař.

Potřebuji neschopenku

Vystavit neschopenku je povinností lékaře, který Vás léčí pro dané onemocnění. Pokud se léčíte u nás, jsme to my. Pokud Vás léčí specialista, například pro zlomenou nohu, je to tento specialista. Jako Váš praktik Vám nemohu vést neschopenku, když Vás léčí a kontroluje někdo jiný – viz toto stanovisko Ministerstva zdravotnictví pravidla pro vystavování a vedení dočasné pracovní neschopnosti. A pro Vás by bylo nevýhodné a obtěžující chodit místo jedné kontroly na dvě – jednou ke specialistovi a pak ještě k nám „kvůli papíru“.  Stejně tak je povinností specialisty napsat Vám léky, rehabilitaci, pojistku, nebo třeba sanitku, pokud je v souvislosti s daným onemocněním potřebujete. Praktický lékař není sekretářkou ostatních lékařů!

Potřebuji předoperační vyšetření

Prosíme, dodejte nám přes virtuální sestru Emmy, na recepci nebo do schránky co nejdříve všechny dokumenty, které jste dostali v nemocnici. Následně Vás budeme kontaktovat ohledně dalšího postupu.

Potřebuji, abyste přijeli na návštěvu

Návštěvu doma je potřeba předem domluvit, lze ji uskutečnit pouze mimo ordinační dobu a u pacientů, kteří nejsou schopni dostavit se do ordinace. Nelze tímto způsobem řešit akutní stavy. Berte, prosíme, v úvahu,  že doma nemůžeme poskytnout ošetření stejného rozsahu a kvality jako v ordinaci.

Smluvní pojišťovny

VZP
ZPMVČR
VoZP
OZP
ČPZP

Ceník výkonů nehrazených ze zdravotního pojištění

Zde

Vnitřní řád

Zde

Kontakt

IČ: 24250741

Komenského 830
26242 Rožmitál pod Třemšínem

+420 311 249 493