praktický a plicní lékař

Vybavení ordinace

 • EKG
 • spirometr
 • tonometr Suntech – automatické opakované měření krevního tlaku
 • ABPM – 24 hodinové monitorování krevního tlaku
 • ABI – měření “kotníkových tlaků” k posouzení cévního průtoku
 • pulsní oxymetr
 • glukometr
 • otoskop
 • analyzátor qLabs – okamžité stanovení parametru INR (ke kontrole léčby prodlužující srážlivost krve)
 • analyzátory SMART-Eurolyser a QuikRead go-Orion – okamžité stanovení parametrů CRP (odlišení bakteriální a virové infekce), ASO (rozpoznání streptokokové infekce), glykovaného hemoglobinu (určení dlouhodobé kompenzace diabetika), FOB (kvantitativní stanovení krve ve stolici)
 • močový analyzátor Arkray Pocketchem - základní chemické vyšetření moče

 

Smluvní pojišťovny

 • VZP
 • ZPMVČR
 • VoZP
 • OZP
 • ČPZP

 

Ceník výkonů nehrazených ze zdravotního pojištění

 • k nahlédnutí zde